به دنبال چه میگردید؟!!!

آماده حضور با دوستاتون هستین؟

سخن مدیریت مجموعه

چند جمله با مدیر

مجموعه فکرکده در حال حاضر با هشت شعبه فعال در سراسر کشور بزرگترین مجموعه بوردگیم جهان محسوب میشود. شعبه اصفهان در تابستان ۱۳۹۷ تاسیس گردید و تا کنون تلاش کرده با فراهم کردن یک محیط مناسب برای تفریح های خانوادگی، نقش خود را در راستای عمومی سازی فرهنگ بازیهای فکری و رومیزی در بین خانواده ها نایفا کرده است. این مجموعه در حال حاضر با بیش از ۲۵۰ بازی فکری برای انواع سلیقه ها و سنین مختلف، محیطی مناسب، شاد و سالم برای دورهمی های دوستانه و خانوادگی فراهم میکند.

نظرات مشتریان